Webbutik

Programmet för odlad mångfald 2021-2025: samarbete för hållbarhet

En kort sammanfattning

Programmet för odlad mångfald, som ibland förkortas Pom, inleddes redan 2000 och är ett åtgärdsmål under miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Programmet för odlad mångfald finns för att genomföra FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO:s, globala handlingsplan för växtgenetiska resurser. 

Utskriftsversion
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
2
Utgiven:
2020-04-15
Pris exkl moms:
32 kr
Pris inkl moms:
34 kr
Artikelnr:
OVR553
Författare:
Jens Weibull
Anvisning: