Webbutik

Jämställdhet, integration och konkurrenskraft

– en empirisk studie med fokus på svenska jordbruksföretag

Jordbruksverket har beställt denna studie av Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Studien ingår i ett större projekt om nya perspektiv på konkurrenskraft i svenska jordbruks- och trädgårdsföretag. Rapportförfattarna har fått i uppdrag att analysera sambandet mellan integration och jämställdhet respektive konkurrenskraft. Resultatet presenteras i denna rapport. Författarna har planerat studiens upplägg och genomfört analyserna. Författarna ansvarar också för rapportens resultat och slutsatser.Visa mer
Visa mindre
Sidor:
60
Utgiven:
2015-10-09
Pris exkl moms:
72 kr
Pris inkl moms:
76 kr
Artikelnr:
OVR368
Författare:
Mikaela Backman Johan Klaesson Pia Nilsson Carl Strömberg
Anvisning: