Webbutik

Tre år med Mångfald på slätten -Ett projekt för att gynna den biologiska mångfalden på slätten

• Det finns vilja och potential hos lantbrukare att med enkla åtgärder gynna och använda biologisk mångfald i slättbygd.

• Växtodlingsrådgivare är nyckelpersoner när det gäller att sprida kunskap om åtgärder som gynnar biologisk mångfald och som samtidigt ger nytta för brukaren.

• För att upprätthålla intresset för att gynna biologisk mångfald behövs fortsatt arbete med att ta fram och sprida kunskap om effekten av olika åtgärder.

Här hittar du mer information om mångfald på slätten.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
16
Utgiven:
2013-02-01
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR306
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: