Webbutik

Mer än bara energi miljö- och samhällsnyttor med energigrödor

Energigrödor som salix, poppel, hybridasp och rörflen är inte bara till nytta då de skördas och används till produktion av värme eller el. Att odla grödor som, efter plantering, sedan skördas upprepade gånger under flera år innan

odlingen bryts kan ha många positiva effekter på både mark och biologisk mångfald. Genom att placera, utforma och sköta odlingar av fleråriga energigrödor på rätt sätt kan odlingarna bidra med ett flertal olika miljötjänster.

Den samhällsekonomiska kalkylen kan därmed bli ännu bättre genom att aktivt planera för att utnyttja fler av energiodlingens möjliga miljönyttor.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
16
Utgiven:
2013-02-01
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR303
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: