Webbutik

Ekologisk odling av lupin

Råd i praktiken

Bristen på ekologiskt proteinfoder gör att foderindustrin importerar ekologisk soja för att tillgodose behovet i de ekologiska foderstaterna. Lupiner är en mycket intressant proteingröda då den har bra proteinkvalitet. Lupiner angrips dessutom inte av rotröta som angriper både åkerböna och ärter.
Lupin avkastar lägre än ärter och åkerböna. Ogräskonkurrens är svag och samodling med vårvete är ett bra alternativ till odling i renbestånd. Av lupin förekommer tre arter; vit lupin, gul lupin och blå (smalbladig) lupin. Den vanligaste typen som odlas idag är blå lupin.


Visa mer
Visa mindre
Sidor:
8
Utgiven:
2022-06-03
Pris exkl moms:
32 kr
Pris inkl moms:
34 kr
Artikelnr:
JO22:7
Författare:
Anvisning: