Webbutik

Bra betesdrift med automatisk mjölkning i ekologisk produktion

Det är arbetsintensivt att vara mjölkproducent och en så kallad mjölkningsrobot minskar arbetstiden i ladugården, samtidigt som arbetstiden blir mer flexibel och arbetsmiljön bättre. Dessutom är det möjligt att öka antal mjölkningar per ko och dag och få en högre mjölkavkastning utan extra arbetsinsats. Men enbart fokus på mjölkning räcker inte, utan för att lyckas måste helhetssystemet för exempelvis utfodring, kotrafik, kornas beteende, betessystem och djurvälfärd vara genomtänkt.

I ekologisk produktion är utevistelse en grundförutsättning och under betesperioden ska betet vara en betydande del av nötkreaturens foderintag. Bete är alltså ett mycket viktigt fodermedel under sommaren och betesvallarna måste producera mycket eftersom korna vistas på bete under mer än 12 timmar per dygn. I broschyren kan du läsa om hur automatisk mjölkning kan kombineras med bete.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
20
Utgiven:
2019-05-06
Pris exkl moms:
32 kr
Pris inkl moms:
34 kr
Artikelnr:
JO19:5
Författare:
Birgitta Johansson
Anvisning: