Webbutik

Precisionsbekämpning eller annan teknik i växtskyddsarbetet

Vilka förutsättningar finns att minska användningen av kemiska växtskyddsmedel fram till 2030?

Växtskyddsrådet utreder i denna rapport vilken potential som finns att minska användningen av växtskyddsmedel med hjälp av precisionsteknik. Rapporten ger en bild av de tekniker inom precisionsbekämpning som kan tänkas finnas på marknaden till 2030. Uppskattningar är gjorda på hur mycket dessa tekniker kan minska användningen av herbicider i Sverige under förutsättningar att de är tillgängliga.

Mer att läsa
Precisionsbekämpning i växtskyddsarbetet


Visa mer
Visa mindre
Sidor:
78
Utgiven:
2023-09-19
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR660
Författare:
Christer Johansson, Frans Johnson, Sone Ekman, Mats Allmyr, Sunita Hallgren
Anvisning: