Webbutik

Ansökningar om investeringsstöd för ökad konkurrenskraft

Analys av användningen av urvalskriterier för att bedöma ansökningarna

Denna rapport är en del av utvärderingen av Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027 och en del av arbetet med att styra genomförandet för att nå de uppsatta målen. Rapporten är framtagen av Jordbruksverkets landsbygdsanalysenhet, som ansvarar för utvärdering av de svenska EU-program som Jordbruksverket förvaltar. Vi har undersökt hur urvalskriterierna fungerar inom investeringsstödet för ökad konkurrenskraft och om urvalskriterierna kan ändras för att uppnå en högre måluppfyllelse till en lägre administrativ kostnad.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
28
Utgiven:
2024-04-29
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
UTV24:4
Författare:
Andreas Eiderhed
Anvisning: