Webbutik

Smittskydd - Sveriges första 15 år medlem i EU

Rapporten beskriver utvecklingen av djursmittområdet sedan Sverige blev medlem i EU 1995. Här presenteras i stora drag situationen vid tiden för anslutning, resultaten av förhandlingarna inför EU medlemskapet och de större händelser som har hänt både i Sverige och på EU nivå sedan dess. Rapporten berör också summariskt bakgrunden till nya rättsakter som har kommit till sedan Sveriges anslutning eller som nu planeras för.

Särskild vikt har lagts på Sveriges tilläggsgarantier, beredskap, större utbrott av exotiska sjukdomar, zoonoser, och antibiotikaresistens.

Rapporten ingår i en serie som ska beskriva olika aspekter av vad femton år med EU betytt för jordbruket och landsbygden.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
24
Utgiven:
2012
Pris exkl moms:
42 kr
Pris inkl moms:
52 kr
Artikelnr:
RA12:27
Författare:
Bengt Larsson
Anvisning: