Webbutik

Jordbrukarstödens utveckling - Sveriges första 15 år som medlem i EU

Rapporten behandlar utvecklingen av jordbrukarstöden i Sverige de 15 första åren som medlem i EU. Efter att ha inlett 1990-talet med en
avreglerande jordbrukspolitik kom Sverige att tillämpa EU:s produktions-kopplade jordbrukarstöd från 1995 till och med 2004. Perioden därefter har präglats av en uppdelning av jordbrukarstöden i dels ett grundläggande inkomststöd frikopplat från produktionen, det s.k. gårdsstödet, dels miljöersättningar m.m. som ingår i landsbygdsprogrammet.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
36
Utgiven:
2011
Pris exkl moms:
42 kr
Pris inkl moms:
45 kr
Artikelnr:
RA11:42
Författare:
Tomas Jacobsson
Anvisning: