Webbutik

Fördjupningsstudie av livsmedelskedjans konkurrenskraft

Rapporten är en del av regeringsuppdraget Uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin och är skriven av Jönköping International Business School på uppdrag av Jordbruksverket. Enligt uppdraget ska fördjupade analyser göras vart fjärde år och denna rapport är den första fördjupade analysen. 
 
Rapporten bekräftar de positiva samband som finns på aggregerad nivå i livsmedelskedjan enligt årsrapport 2019 (RA19:19) och visar att lönsamheten i vissa företag drivs av produktivitet (dvs. att företagen kan producera mer till en lägre kostnad), medan lönsamheten i andra företag drivs av förädlingsgrad (som visar företagens förmåga att utveckla produktegenskaper som det finns en betalningsvilja för på marknaden).
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
68
Utgiven:
2020-12-18
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA20:21
Författare:
Lina Bjerke, Sara Johansson, Johan Klaesson
Anvisning: