Webbutik

Program för CAP & hållbarhet 2020-2024 - framåtsyftande utredningar

Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag av regeringen att föreslå ett program för uppföljning och utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitikens effekter på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet för 2020–2024. Denna rapport är programförslaget.

• Beslut baserade på underlag från CAP & hållbarhet ska bidra till att nå bland andra de nationella miljökvalitetsmålen, livsmedelsstrategin och landsbygdspolitiska mål kopplade tilljordbruk.
• Projektet ska driva framåtsyftande utredningar och analyser för att ge underlag till förslag på förändringar av CAP och dess styrmfedel.
• Sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekter är nya inslag i programförslaget jämfört med föregående period.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
48
Utgiven:
2019-11-05
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA19:20
Författare:
Maria Unell
Anvisning: