Webbutik

Sveriges fisk-, livsmedels- och jordbrukshandel med Kanada

– effekterna av ett frihandelsavtal

Ett nytt frihandelsavtal mellan EU och Kanada började tillämpas i september 2017. I den här rapporten analyseras potentiella effekter som detta avtal kan få på handeln med fisk-, livsmedels- och övriga jordbruksprodukter mellan Sverige och Kanada. I samband med detta kartläggs handeln med produkterna ifråga mellan länderna och produkter av särskilt intresse i sammanhanget identifieras.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
64
Utgiven:
2018-05-18
Pris exkl moms:
62 kr
Pris inkl moms:
66 kr
Artikelnr:
RA18:24
Författare:
Fabian Nilsson, Patrik Eklöf
Anvisning: