Webbutik

Utvärdering av den generella sänkningen av köttkontrollavgifterna

Har den sänkta avgiften kommit primärproducenterna tillgodo?

Den 23 februari 2012 fick Jordbruksverket i uppdrag av regeringen att utvärdera hur den från och med 2012 genomförda generella sänkningen av köttkontrollavgifterna har kommit primärproducenterna tillgodo och i vilken utsträckning reformen påverkar strukturförändringarna i primärproducentledet. I uppdraget ingick också att kartlägga vilka andra aktörer som eventuellt tagit del av reformens effekter. Jordbruksverket har vid genomförandet samrått med berörda branschorganisationer och med Livsmedelsverket.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
72
Utgiven:
2013-08-28
Pris exkl moms:
62 kr
Pris inkl moms:
66 kr
Artikelnr:
RA13:24
Författare:
Joel Karlsson, Anna Wretling Clarin, Lars M Widell, Åsa Lannhard Öberg
Anvisning: