Webbutik

Förgröningen i praktiken - kostnader kontra miljönyttor

• Åtgärderna diversifiering av grödor och permanenta gräsmarker
har liten miljönytta och bör tas bort

• Ekologiska fokusarealer kan ha en tydlig miljönytta,
men vissa av typåtgärderna och villkoren bör omformas
för att öka effektiviteten

• För att få de ekologiska fokusarealerna än mer miljöeffektiva
bör kopplingarna till andra stödformer ses över
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
72
Utgiven:
2016-09-27
Pris exkl moms:
62 kr
Pris inkl moms:
66 kr
Artikelnr:
RA16:18
Författare:
Torben Söderberg
Anvisning: