Webbutik

Trädgårdsundersökningen 2012

I korta drag

 

Ändrad tyngdpunkt i värdefördelningen
Det totala produktionsvärdet för svensk trädgårdsodling nådde 4,8 miljarder kronor år 2012 – en ökning med 31 % jämfört med genomsnittet för de fem föregående åren och med 62 % sedan år 2001. Av det totala värdet stod frilandsodlingen för 59 % och växthusodlingen för resterande 41 %, en påtaglig förändring sedan 2001, då förhållandet var närapå det motsatta med en frilandsodling som utgjorde 46 % av det totala produktionsvärdet.

Värdet av ätbara grödor – köksväxter, frukt och bär – uppgick 2012 till 2,9 miljarder kronor, eller  61 % av det totala produktionsvärdet – en ökning med sju procentenheter sedan 2001.

De värdemässigt största enskilda grödorna på friland år 2012 var jordgubbar, lövfällande träd och morot, varav de två förstnämnda betingade ett värde av 480 miljoner kronor vardera, medan morotsvärdet uppgick till 450 miljoner kronor. Inom växthusodlingen framträdde tulpaner, kryddväxter och gurka som de största grödorna, med värden av 301, 300 och 289 miljoner kronor vardera.

Här kan du läsa rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
17
Utgiven:
2013-08-29
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO28SM1301
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: