Webbutik

Prisindex och priser på livsmedelsområdet, Års- och månadsstatistik - 2019:04

I korta drag
Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i detta Statistiska meddelande.

De genomsnittliga priserna för produktionsmedel steg enligt Produktionsme-delsprisindex (PM-index) med 8,6 % mellan april 2018 och april 2019. Priserna för produktgruppen Djurfoder steg mest. Under samma period steg Avräknings-prisindex (A-index) med 14,7 %. Högre priser på Foderväxter och Spannmål jämfört med april 2018 bidrog mest till prisökningen.

I senare led steg de genomsnittliga priserna som ingår i Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) med 4,2 % under denna period medan Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 2,7 %.

Här kan du läsa rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
25
Utgiven:
2019-06-14
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO49SM1906
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: