Meny
Webbutik

Jordbrukarhushållens inkomster 2013

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013

Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter transfereringar
ökade år 2013 med 8 200 kr (2 %) till 339 800 kr. Inkomsterna var under 2013 störst vid jordbruksföretag med stora arealer åkermark.

Vid heltidsjordbruk var den genomsnittliga hushållsinkomsten 344 800 kr. Jämfört med 2012 innebär det en ökning med 8 600 kr (3 %). Den genomsnittliga inkomsten för heltidsjordbruk var störst hos jordbruksföretag med driftsinriktningen jordbruksväxter.

Vid småbruk var den genomsnittliga hushållsinkomsten 345 400 kr. Ökningen jämfört med föregående år var 7 100 kr vilket motsvarar 2 %


Här kan du läsa rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
45
Utgiven:
2015-05-26 (korrigeringar 2015-06-25)
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO42SM1501
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: