Webbutik

Animalieproduktion, Års- och månadsstatistik 2015:9

I korta drag

Största månadsslakten av nötkreatur hittills i år

Kvantiteten invägd mjölk i september 2015 var 230 200 ton; 600 ton mer än i september ett år tidigare. Figur A visar invägning av mjölk månad för månad under perioden 2012 till september 2015. Produktionen av konsumtionsmjölk var i september 69 100 ton, vilket är 400 ton mer än september 2014. Hittills i år har det producerats 81 800 ton grädde, det är 4 500 ton mer än vid samma tidpunkt förra året.

Totalt slaktades knappt 40 000 vuxna nötdjur och knappt 2 000 kalvar i september 2015. Den totala vikten av storboskap uppgick till knappt 13 200 ton. vilket är mer än samma månad de tre senaste åren. Detta kan ses i Figur B. Slakten av svin är mer i september i år än i september de senaste tre åren. I september i år slaktades 234 400 svin, vilket innebar en vikt på 21 000 ton. Figur B och Figur C visar månadsvis utveckling i slakten av nötkreatur och svin sedan år 2012.

Figur D visar den totala slakten av fjäderfä kvartalsvis från 2012 och framåt. Där ser man att slakten i kvartal 3 har ökat varje år sedan 2012. Mellan 2014 och 2015 ökade slakten i kvartal 3 med 8 % till 36 563 ton.

I september 2015 har det levererats 8 600 ton ägg av Svenska Äggs medlemsföretag. Det är en ökning med 5 % jämfört med samma månad 2014. Deras marknadsandel uppskattas till ca 82 % av den totala marknaden. Figur E visar månadsvis invägning av ägg sedan år 2012.

Här kan du läsa rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
14
Utgiven:
2015-11-19
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO48SM1511
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: