Webbutik

Årsberättelse 2022

Sveriges nationella kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål

Under 2022 kunde vi återigen hålla fysiska aktiviteter runt om i landet. Vi höll det årliga mötet för alla djurskyddsorgan som ett hybridmöte. Vi fortsatte våra populära workshoppar om hantering av mus och råtta , nu på engelska för att kunna möta fler intresserade. Vi höll en uppskattad workshop om moderna in vitro-metoder på plats i ett forskningslabb, så deltagarna själva kunde prova på olika tekniker. Vi har presenterat ett stöd för forskare, föreståndare, veterinärer och djurhälsopersonal att bedöma ohälsa hos gnagare före, under och efter ett försök. Under året har kommittén även arbetat intensivt med att forma och enas om ett arbetsmaterial när det gäller en nationell strategi för att ersätta djurförsök.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
36
Utgiven:
2023-03-08
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR627
Författare:
Anvisning: