Webbutik

Arbetet med 3R-frågor på de svenska myndigheterna

Sveriges 3R-center har sammanställt och analyserat svenska myndigheters strategier för 3R-frågor. De berörda myndigheterna är: Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket, Naturvårdsverket, Statens livsmedelsverk och Statens veterinärmedicinska anstalt. De olika myndigheterna ger en rad exempel på hur de arbetar med 3R, från övergripande strategiska mål till mer konkreta insatser.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
14
Utgiven:
2022-05-18
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR565
Författare:
Anvisning: