Meny
Webbutik

Offentlig kontroll i livsmedelsproduktionen

En del i Jordbruksverkets myndighetsuppdrag är att vara så kallad central behörig myndighet i flera olika kontrollområden i livsmedelsproduktionen och i andra relaterade kontrollområden. Uppdraget innebär bland annat att vi har det övergripande ansvaret för den offentliga kontroll som genomförs i respektive kontrollområde.

I denna rapport informerar vi om några av de kontrollområden där vi är central behörig myndighet. Vi beskriver varför det aktuella området kontrolleras, hur kontrollerna genomförs samt beskriver också kortfattat vilken typ av brister som kontrollmyndigheterna hittar i kontrollerna på området. Med texten vill vi bidra till att öka kunskapen om de viktiga kontrollerna som genomförs inom våra kontrollområden i livsmedelskedjan, samt om hur kontrollerna bidrar till att svenska konsumenter får säkra livsmedel av hög kvalitet.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
67
Utgiven:
2020-05-28
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR559
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: