Webbutik

Kalkyler för energigrödor 2018

fastbränsle, biogas, spannmål och raps

Kalkyler för energigrödor publiceras årligen av Jordbruksverket. Kalkylerna är upprättade av konsulten Håkan Rosenqvist som är forskare och agronomekonom. Håkan odlar även energigrödor. I rapporten finns kalkyler för de vanligaste grödorna som används till fastbränsle och biogas med olika odlings- och lagringsstrategier samt jämförande kalkyler för spannmål, raps och träda.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
51
Utgiven:
2018-06-20
Pris exkl moms:
72 kr
Pris inkl moms:
76 kr
Artikelnr:
OVR443
Författare:
Håkan Rosenqvist
Anvisning: