Webbutik

Konservering av spannmål med höga skördevattenhalter

Syftet med föreliggande arbete är att med utgångspunkt från principen för kvalitetssäkring ta fram
ett informationsmaterial som beskriver riskmomenten vid konservering av spannmål på gården samt hur
dessa bör undvikas för att spannmålen skall erhålla en god kvalitet även när skördevattenhalterna
är höga.

Materialet är finansierat med medel ur Landsbygdsprogrammet.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
28
Utgiven:
1999
Pris exkl moms:
24 kr
Pris inkl moms:
25 kr
Artikelnr:
JO99:21
Författare:
Nils Jonsson
Anvisning: