Webbutik

Energigräs

Kunskapssammanställningen handlar om energigräs som är en åkergröda som främst används för förbränning. Rörflen är det energigräs som dominerar odlingen i Sverige och därför har störst utrymme använts åt att beskriva rörflen. Kortfattade beskrivningar ges av andra energigräs som provats för odling i Sverige och för odling av vall för energiändamål.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
20
Utgiven:
2012
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR254
Författare:
Kristina Landfors, Ronnie Hollsten
Anvisning: