Webbutik

Gödsling av trädgårdsblåbär - tre gårdsexempel

Trädgårdsblåbär kräver lätta, mullrika jordar med lågt pH. De är också känsliga för höga salthalter och höga kvävehalter. Faktabladet beskriver tre blåbärsodlingar med varsin gödslingsrekommendation. Gödselmedel, mängder och tidpunkter har anpassats till blåbärsplantans behov.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
4
Utgiven:
2013-06-25
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR270
Författare:
Christina Winter, Thilda Håkansson, Siri Caspersen
Anvisning: