Webbutik

Allmänkemikalier

– en litteraturstudie

I syfte att öka kunskapen och användbarheten av några intressanta allmänkemikalier startade Jordbruksverket 2020 ett projekt för att göra en litteraturstudie om bakgrundsmaterialet till ansökningarna för 7 allmänkemikalier. Victoria Tönnberg och Christina Winter har på uppdrag av Jordbruksverket gått igenom det underlag som legat till grund för EU-godkännande av allmänkemikalierna lecitin, natriumbikarbonat, nässelextrakt, solrosolja, sukros, vassle och åkerfräkenextrakt. Litteraturstudien har visat att flera av allmänkemikalierna är användbara i strategier mot mjöldagg, äppleskorv och äpplevecklare, men att det behövs mer kunskap och praktisk erfarenhet. För solrosolja finns det försök som visar att det har effekt mot insekter och kvalster och att det skulle vara möjligt att söka utökat godkännande för den användningen.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
56
Utgiven:
2021-02-12
Pris exkl moms:
68 kr
Pris inkl moms:
72 kr
Artikelnr:
OVR564
Författare:
Sara Furenhed, Victoria Tönnberg och Christina Winter
Anvisning: