Webbutik

Nattfjärilsdiversitet i jordbrukslandskapet - markanvändning som en nyckel till ökad mångfald i slättbygd

Jordbruksverket utvärderar miljöeffekter av landsbygdsprogrammet. Denna studie är en del i detta arbete. Studien utvärderar betydelsen av miljöersättningen till ekologisk och kretsloppsinriktad produktion för förekomsten av gräsmarker och nattfjärilar.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
52
Utgiven:
2011
Pris exkl moms:
52 kr
Pris inkl moms:
55 kr
Artikelnr:
RA11:45
Författare:
Lars B.Pettersson
Anvisning: