Webbutik

Livsmedelsindustrins utveckling - Sveriges första 15 år som medlem i EU

Rapporten publiceras som ett led i att följa upp effekterna av medlemskapet på jordbruks-, livsmedels- och landsbygdsområdena. Utvecklingen sedan EU-inträdet speglas genom jämförelser av SCBs statistik för tiden före EU-inträdet, efter en viss tids medlemskap samt senaste tillgängliga uppgifter. Den statistik som jämförts sorterar dels under Näringsverksamhet, dels under Handel med varor och tjänster.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
34
Utgiven:
2011
Pris exkl moms:
42 kr
Pris inkl moms:
45 kr
Artikelnr:
RA11:29
Författare:
Håkan Loxbo
Anvisning: