Webbutik

Jordbruksstatistisk sammanställning 2016, med data om livsmedel - tabeller

Jordbruksstatistisk sammanställning hette tidigare jordbruksstatistisk årsbok. Sammanställningen har från och med 2015 bantats ned till att enbart innehålla tabeller. Undantaget är kapitlen om stöd och livsmedelssäkerhet, där fortfarande analys finns kvar. Publikationen, som kommer ut en gång om året, ger en bred och översiktlig men samtidigt koncentrerad redovisning av jordbruks- och livsmedelsstatistiken. Statistiken produceras förutom av Jordbruksverket och Statistiska centralbyrån av andra statliga myndigheter och av organisationer med anknytning till jordbruket.

 

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
315
Utgiven:
2016-07-05 (ny version 2017-04-27)
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO02BR1601
Författare:
Jordbruksverket, Statistiska centralbyrån
Anvisning: