Webbutik

Jordbruksstatistisk årsbok 2014, med data om livsmedel

Jordbruksstatistisk årsbok

Jordbruksstatistisk årsbok kommer ut en gång om året. Den ger en bred och översiktlig men samtidigt koncentrerad redovisning av jordbruks- och livsmedelsstatistiken. Statistiken produceras förutom av Jordbruksverket och Statistiska centralbyrån av andra statliga myndigheter och av organisationer med anknytning till jordbruket.

 

Sveriges officiella statistik

Beställ hem boken

Här kan du beställa hem boken ifrån SCB.

Statistiska centralbyrån
Publikationstjänsten
701 89 Örebro

E-post: publ@scb.se

Telefon: 019-17 68 00
Fax: 019-17 64 44

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
403
Utgiven:
2014-06-26
Pris exkl moms:
289 kr
Pris inkl moms:
361 kr
Artikelnr:
JO01BR1401
Författare:
SCB, Jordbruksverket, andra myndigheter, branschorganisationer.
Anvisning: