Webbutik

Vem är chef här egentligen?

"Denna studie är den andra uppföljningen av Jordbruksverkets rapport ""Företagandet på landsbygden"" från 2009. Kartläggningen av de operativa företagsledarna är gjord för alla landets företag uppdelat på landsbygds- och stadskommuner, men också för de företag som sökt företagsstöd från landsbygdsprogrammet. Den mångfald vi mäter är kön och födelseland. Definitionen har valts mot bakgrund av landsbygdsprogrammets mål att öka antalet företag som drivs av kvinnor och personer med utländsk bakgrund."
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
36
Utgiven:
2011
Pris exkl moms:
42 kr
Pris inkl moms:
45 kr
Artikelnr:
RA11:8
Författare:
Johanna Nilsson, Maria Petersson
Anvisning: