Webbutik

Utedrift med nötkreatur

Informationen om utedrift med nötkreatur är sammanställd på uppdrag av Sveriges Nötköttsproducenter
i samverkan med Jordbruksverket och LRF. Syftet är att förklara grundförutsättningarna för
utedrift, ge råd och anvisningar samt att beskriva vilka krav som ställs på lantbrukare med denna
typ av djurhållning. Materialet baserar sig mestadels på försök och praktiska erfarenheter på olika
gårdar i Sverige. De finns beskrivna i publikationer utgivna av SLU och Jordbruksverket
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
26
Utgiven:
1997
Pris exkl moms:
60 kr
Pris inkl moms:
64 kr
Artikelnr:
JO97:12
Författare:
Anne Petersson
Anvisning: