Webbutik

Sköts värdefulla ängar och betesmarker med miljöersättning?

I denna rapport undersöks hur stora arealer värdefulla ängs- och betesmarker, inventerade i ängs- och betesmarksinventeringen, som sköts med miljöersättning. I rapporten analyseras även vilka skillnader som finns mellan inventerade marker som sköts med miljöersättning och marker utan miljöersättning med avseende på hävd, krontäckning, naturvärde, produktionshöjande åtgärder och naturtyp. Syftet är att identifiera vilka typer av betesmarker och slåtterängar som fångas upp av miljöersättningen.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
60
Utgiven:
2010
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA10:32
Författare:
Tobias Edman, Maria Hall Diemer, Lisa Karlsson, Martin Sjödahl
Anvisning: