Webbutik

Rotröteproblem i ekologisk tomatodling

I denna broschyr beskrivs korkrot och rotröta i text och bild. Andra patogener med förväxlingsrisk
beskrivs kortfattat, pulverskorv, potatiscystnematod samt rotgallnematoder. Därefter följer några
korta beskrivningar av ekologiska växthusodlingar. Avslutningsvis beskrivs allmänna åtgärder mot
rotröteproblem.

Materialet är finansierat med medel ur Landsbygdsprogrammet.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
16
Utgiven:
1999
Pris exkl moms:
24 kr
Pris inkl moms:
25 kr
Artikelnr:
JO99:12
Författare:
A-S Forsberg, K Sahlström m fl
Anvisning: