Webbutik

Ekologisk odling av tomat

Här hittar du information om nuvarande odlingsteknik och kunskap i ekologisk tomatodling. Hela kulturen från sådd och plantering till skörd behandlas och stor tonvikt har lagts på kontroll och styrning av kulturen. Ekologisk odling av tomat ingår också som en del i kurspärmen Ekologisk odling i växthus. Materialet är finansierat med medel ur Landsbygdsprogrammet.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
74
Utgiven:
2018-12-12
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
P9:6:1
Författare:
Torbjörn Hansson, Elisabeth Ögren
Anvisning: