Webbutik

Regeringsuppdrag att främja sparsam körning med arbetsmaskiner

I juni 2009 gav regeringen ett uppdrag åt Vägverket, Statens Jordbruksverk och Skogsstyrelsen att utarbeta en handlingsplan för att främja sparsam körning av större dieseldrivna arbetsmaskiner inom bygg- och anläggningsbranschen, jordbruket och skogsbruket.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
62
Utgiven:
2010
Pris exkl moms:
52 kr
Pris inkl moms:
55 kr
Artikelnr:
RA10:15
Författare:
O.Enhag, C.Lagerkvist-Tolke, G.Häglund, M.Lindgren, A.Öberg, J.Hammarqvist
Anvisning: