Webbutik

Data för att dimensionera avvattning av jordbruksmark

Beräkning och analys av säsongsindelad flödes- och nederbördsintensitetsdata i nutida och framtida klimat för varaktighet 1 respektive 3 dygn

Denna rapport togs fram av SMHI på uppdrag av Jordbruksverket i samband med ett regeringsuppdrag som rapporteras i RA18:19. Rapporten diskuteras även i RA20:18.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
58
Utgiven:
2020-10-07
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR557
Författare:
SMHI på uppdrag av Jordbruksverket
Anvisning: