Webbutik

Bekämpningsmedel i jordbruket 2015, Tillsynsprojekt om integrerat växtskydd, sprutjournaler och preparat

Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen har tillsammans genomfört ett tillsynsprojekt om Bekämpningsmedel i jordbruket under 2015. Tillsynsprojektet vände sig i första hand till kommunernas miljöinspektörer som bedriver tillsyn inom jordbruksområdet.

I rapporten beskrivs tillsynsprojektet och resultatet från de tillsynsbesök som utfördes av kommunerna. Rapporten redogör även för den utvärdering som gjorts efter projektets genomförande samt beskriver hur resultatet ska tas till vara av Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen framöver.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
48
Utgiven:
2015-12-22
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR375
Författare:
Teresia Persson, Alf Djurberg, Emma Bergström
Anvisning: