Webbutik

Urban & Ruralia, lärarhandledning för förskolan om stad och land

Material till förskolepedagoger om kopplingen mellan land och stad

Du som är pedagog kan fördjupa arbetet med frågor som rör sambanden mellan land och stad genom att använda Jordbruksverkets pedagogiska material om Urban och Ruralia.

Det är viktigt att barn ges chans att reflektera över varifrån exempelvis mat, energi och trä kommer ifrån. Och att land och stad bidrar med olika saker för att vi människor ska må bra. Lärarhandledningen, som innehåller fakta och roliga övningar, är ett komplement till Jordbruksverkets bok om Urban och Ruralia. Det utgår från målen i Läroplan för förskolan 98.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
20
Utgiven:
2014-08-26
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR312b
Författare:
Jessica Hagård Annika Giannini
Anvisning: