Webbutik

Forskning och innovationer som konkurrensfördel

Broschyren presenterar några av de företag och initiativ som medverkade vid Jordbruksverkets livsmedelsindustriseminarium 2012 på tema: Forskning och innovationer - Nyckeln till ökade marknadsandelar och ökad export?
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
24
Utgiven:
2012
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR256
Författare:
Karin Lindow
Anvisning: