Webbutik

Minskade växtnäringsförluster och växthusgasutsläpp till 2016

Den här rapporten inleds med ett kapitel som handlar om jordbrukets utmaningar på global nivå. Därefter följer bl.a. beskrivningar av åtgärder som redan som pågår och målen för ytterligare utsläppsminskningar. I kapitel 5 beskrivs förslag till åtgärder och styrmedel och vilka utsläppsminskningar som kan nås under perioden 2011-2016, samt till vilken kostnad. De ekonomiska konsekvenserna beskrivs därefter översiktligt, liksom behovet av forskning. Till den här rapporten hör två bilagor.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
60
Utgiven:
2010
Pris exkl moms:
125 kr
Pris inkl moms:
132 kr
Artikelnr:
RA10:10
Författare:
Ragni Andersson, Magnus Bång, Göte Frid, Robert Paulsson
Anvisning: