Webbutik

Minskade växtnäringsförluster och växthusgasutsläpp till 2016, kortversion

Som ett led i att minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser, kväve och fosfor har Jordbruksverket fått i uppdrag av regeringen att presentera en handlingsplan med åtgärder för perioden 2011-2016, med en utblick mot 2020. Resultatet visas i rapporten 2010:10 Minskade växtnäringsförluster och växthusgasut-släpp till 2016. Här presenteras en kortversion av den rapporten.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
20
Utgiven:
2010
Pris exkl moms:
32 kr
Pris inkl moms:
34 kr
Artikelnr:
RA10:10kort
Författare:
Monika Kling
Anvisning: