Webbutik

Matlandet ur ett regionalt perspektiv

Denna rapport ingår som en del av en bredare utredningssatsning om nuläget i svensk livsmedelstillverkning och matrelaterad turism, vilken ska ligga till grund för utformandet av en kommunikationsstrategi för att förmedla bilden av Sverige ¿ det nya matlandet i Europa. Rapporten ska således inte betraktas som en fullständig kartläggning av Sveriges som matland utan beaktar några regionala aspekter av livsmedelsbaserade näringar som är av särskilt intresse för landsbygdspolitiken.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
50
Utgiven:
2010
Pris exkl moms:
52 kr
Pris inkl moms:
55 kr
Artikelnr:
RA10:13
Författare:
Sara Johansson, Therese Norman, Michaela Norrman
Anvisning: