Webbutik

Marknadsöversikt - griskött

Denna marknadsöversikt bygger på tillgänglig officiell statistik från flera olika källor. Översikten fokuserar på att beskriva och kort analysera priser och marknadssituationen för griskött och produkter därav. Ingen prognostisering görs, dock förekommer enkla analyser av framtiden på kort sikt.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
52
Utgiven:
2011
Pris exkl moms:
52 kr
Pris inkl moms:
55 kr
Artikelnr:
RA11:41
Författare:
Jonathan Lukkarinen, Åsa Lannhard Öberg
Anvisning: