Webbutik

Klimatförändringars effekt på den biologiska mångfalden i odlingslandskapets gräsmarker

Syftet med rapporten är att undersöka hur förväntade klimatförändringar påverkar biologisk mångfald på svenska gräsmarker. Vi vill även studera betydelsen av infrastrukturer, till exempel vägar, som potentiella spridningskorridorer vid stigande temperaturer. Rapporten kan fungera som ett kunskapsunderlag när det gäller arters utbredningspotential i odlingslandskapet.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
110
Utgiven:
2010
Pris exkl moms:
105 kr
Pris inkl moms:
111 kr
Artikelnr:
RA10:29
Författare:
T.Wittner, T.Hickler, T.Lennartsson, A.Jakobsson, S.Blank, J-O Helldin, M.Löf, P. Nyström, R.Ottvall, E.Öckinger
Anvisning: