Webbutik

Växtskyddsåret 2021, Gotlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län

I denna skrift sammanfattas resultaten från Växtskyddscentralernas prognos- och varningsverksamhet (PoV) samt övriga inventeringar som gjorts av skadegörare under växtskyddsåret 2021 i jordbruksgrödor. Syftet är främst att beskriva förekomsten och omfattningen av sjukdomar och skadeinsekter samt vädret under odlingsåret.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
52
Utgiven:
2022-02-21
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO22:3
Författare:
Linda af Geijersstam och Annika Sohlman
Anvisning: