Meny
Webbutik

Växtskyddsåret 2021, Södermanlands, Östergötlands och Örebro län

I denna skrift sammanfattas resultaten från Växtskyddscentralernas prognos- och varningsverksamhet (PoV) samt övriga inventeringar som gjorts av skadegörare under växtskyddsåret 2021 i jordbruksgrödor. Syftet är främst att beskriva förekomsten och omfattningen av sjukdomar och skadeinsekter samt vädret under odlingsåret.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
42
Utgiven:
2021-12-15
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO21:13
Författare:
Anders Arvidsson, Alf Djurberg och Lovisa Eriksson
Anvisning: