Webbutik

Ekonomi i grönsaksodling på friland – kalkyler för olika grödor och typföretag

I denna skrift finns exempelkalkyler som beräknar självkostnadspris (produktionskostnad) per kg produkt för ett antal typgrödor i tre olika stora typföretag.  Detta häfte ersätter ” Ekonomi – kalkyler för odling av grönsaker på friland” från 2008.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
84
Utgiven:
2020-08-03
Pris exkl moms:
72 kr
Pris inkl moms:
76 kr
Artikelnr:
JO20:3
Författare:
Johan Ascard, Bengt Håkansson, Marcus Söderlind
Anvisning: