Webbutik

Bekämpning i yrkesmässig trädgårdsodling

För att kunna driva ett trädgårdsföretag med framgång behövs kunskaper inom växtskydd. Här får du information på hur du tillämpar IPM (integrerat växtskydd) och använder många olika metoder inom växtskydd. Biologisk bekämpning ägnas speciell uppmärksamhet. Längst bak finns en uppslagsdel med de vanligaste skadegörarna, deras biologi, symtom samt hur de kan bekämpas.

Skriften är obligatorisk för länsstyrelsernas utbildning om att använda kemiska växtskyddsmedel med inriktning på yrkesmässig trädgårdsodling.

Häftet har uppdaterats i november 2023.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
86
Utgiven:
2023-11-13
Pris exkl moms:
72 kr
Pris inkl moms:
76 kr
Artikelnr:
BE8
Författare:
Monica Borg Ohlson, Klara Löfkvist, Johanna Jansson, Sanja Manduric, Sara Ragnarsson, Agneta Sundgren, Christina Winter, redaktör Lena Andersson
Anvisning: